Border .....................................  photo cooltext1340388747_zpsb7f77b85.png ********* Jedan pogled na hisrorijat Glavatičeva i Bjelimića - O.Š.GLAVATIČEVO

O.Š.GLAVATIČEVO

Ovo je blog novinarske sekcije Osnovne škole"Glavatičevo". Izradu bloga započele su 2008.godine, Aida Pozder i Fatima Kurtović. Upute za rad na blogu: Ismet Pozder

03.02.2008.

Jedan pogled na hisrorijat Glavatičeva i Bjelimića

 

Odakle naziv Glavatičevo, Župa i Bjelimići i još ponešto... 

                 Glavatičevo je mjesto koje se nalazi na jugoistočnom dijelu općine Konjic, nedaleko od Boračkog jezera. Kroz Glavatičevo protječe rijeka Neretva. Glavatičevo u ovom kraju zovu Župa. Naziv ovog mjesta u dalekoj prošlosti ima veze sa jednim uzvišenjem pored Neretve. To uzvišenje naziva se Kom. Kom bio je nekada davno bio srednjvjekovni grad. Prvi pisani spomenik o Komu potiče iz XII stoljeća . U svom čuvenom “Ljetopisu” pop Dukljanin piše da je kralj Predim razdijelio državu četvorici svojih sinova. Najmlađi Svevlad dobio je Podgorje, kome je, između ostalih, pripadala i Komska županija.

Od XII stoljeća do početka XIV stoljeća  brojni su dokumenti o velikaškoj porodici Sankovića, čije je sjedište bilo u Biskupu nedaleko od Glavatičeva Stankovići su tu imali i  porodičnu grobnicu. Ta grobnica je sačuvana sve do danas. Sankovići su kasnije preselili u mjesto Zaborane. Ovo mjesto se nalazi u Nevesinjskom kraju. U srednjem vijeku Sankovići su bili jedna od najuglednijih velikaških porodica bosanske države. Iako su im dvori bili u Zaboranima, Komska župa je bila jedno od njihovih glavni posjeda. Pored zemljoradnje i stočarstva, u komskoj župi je bilo veoma razvijeno rudarstvo. Rudokopi su se nalazili na Kuli, te u Razićima i Dudlama. Stanovništvo se takođe bavilo pčelarstvom, lovom i ribolovom. Pojedina sela imala su zadatak da Sankoviće obezbjeđuju medom, ribom, divljači i slično. Pretpostavlja se da su i sela u ovom kraju dobila ime po tome. Selo Ribari dobilo naziv po tome što su njihovi žitelji lovili ribu za svoje gospodare. Po jednoj legendi i Galavatičevo je dobilo naziv po ribi glavatici, koje je u to doba bilo, a i danas je ima, u izobilju u Neretvi. U XII stoljeću sagrađena je i crkva u selu Razići, na desnoj obali Neretve. Oko crkve stanovnici Komske župe kroz vijekove su razvijali bogat religiozni život. Njegovani su običaji: klanje pijevaca, sipanje žita i slično. Žrtvovanje pijevca bio je veoma rasprostranjen običaj, pa je nekoliko mjesta po tome dobilo i naziv; Pjevčeva glavica, Pjevnik. Pored crkve se nalazilo groblje. Kako je stanovništvo mahom bilo bogumilsko, na grobove su postavljani stećci. Komska župa, odnosno područje sadašnjeg Glavatičeva u to vrijeme bila je veoma važna putna raskrsnica. Za obezbjeđenje prelaza preko Neretve kod Glavatičeva podignuta je utvrda Gradac, koji je nekada bio i općina. U Komskoj župi se tada mnogo trgovalo. U tome su prednjačili Dubrovčani. Vojvoda Radič Sanković je 1391. godine izdao Povelju Dubrovčanima da mogu trgovati po njegovoj teritoriji, uključujući tu i Komsku župu. Da su oni i trgovali, ne treba sumnjati, jer je pri istraživanju grada Koma pronađen jedan dubrovački groš. U Komu je nekada čak radiala i carinarnica. U jednom dokumentu iz 1381. godine pominje se carinjenje robe u ovom kraju. Krajem XIV stoljeća Kom se i dalje pominje kao Župa. To je bila rijetkost, jer su ostali velikaški posjedi tada nazivani kneževinama. Zato je područje Koma nazvano prosto Župom. Taj naziv sačuvan je sve do danas.

                Naziv Bjelimići u ovom kraju povezuje se sa bijelim snježnim pokrivačem. Naime, Bjelimići (ili bar centralni dio Bjelimića, Odžaci) nalaze se na nadmorskoj visini od 1000 metara. Snježni pokrivač ovdje bi prvo zaogrnuo zemlju u bijelo. Postoje i drugačije teorije nastanka naziva Bjelimići. Ovdje svakako treba napomenuti neobično ime sela Argud. Naziv tog sela može se, sigurno, dovesti u vezu sa Argentinom i riječju argentum iliti srebrom. Pretpostavlja se da je ispod obljižnjeg uzvišenja Argudac bio rudnik srebra. Da je to bilo tako, govori oveći otvor(rupa) u ovom brdu, uokolo razbacani dijelovi zemljenog posuđa i mnoštvo kostiju(ko zna kakvog porijekla). Dobar dio toponima u bjelimićkom kraju ima vjerovatno i  slavensko porijeklo. Takvi su Vraca, Stolac, Glasinac i sl. Mnoštvo je stećaka i u Župi i u Bjelimićima. Oni , svakako govore o dalekoj i burnoj prošlosti ovoga kraja. 

................... Photobucket

Područna škpla Grušča
O.Š.GLAVATIČEVO
<< 02/2008 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
242526272829NERETVA

Neretva je rijeka duga 225 km, koja svojim najvećim dijelom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu (203 km), te manjim dijelom, prije utoka u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Izvire ispod planine Jabuke u BiH. Zajedno sa svojim pritokama čini zasebnu prirodnu cjelinu i jedinstven ekološki sistem u ovom dijelu svijeta. Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine i većim dijelom svoga toka ima odlike planinske rijeke. Zbog tih odlika na rijeci Neretvi izgrađene su hidrocentrale: Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar. Pritoke Neretve su: Ljuta, Rama, Drežanjka, Radobolja, Jasenica, Buna, Bregava, Trebižat, Krupa i Trebišnjica.

Na svom putu ka Jadranu Neretva protiče kroz neke od najljepših bosanskohercegovačkih naselja: Ulog, Glavatičevo, Konjic, Jablanicu, Mostar, Čapljinu, Počitelj. Poznata je po svojoj smaragdno-zelenoj boji, čistoj i u svom gornjem toku potpuno pitkoj vodi.U gornjem toku u Neretvu se ulijevaju Vrhovinska rijeka, gornji Krupac (čija je voda jača od same Neretve ljeti), Ljuta, Lađanica, Rakitnica, Trešanica.
Neretva se uliva u Jadransko more u hrvatskom gradu Ploče. Delta Neretve je jedan od rijetkih plodnih krajeva u Dalmaciji.

Iz školskog lista "Naša škola" koji je izašao 1976/77.god.

U znak sjećanja na prošlo vrijeme, prelistali smo školski list „Naša škola“ koji je izašao na polugodištu školske 1976/77. godine. Ovdje prenosimo podatak o broju učenika. List je rađen mašinom za štampanje:

Redakcijski odbor činili su: Krsto Sarić(direktor), Kasim Mušinović, Ilko Zelenika, Stojan Stojanović i Slobodan Savinović.
Broj učenika školske 1976/77.godine izgledao je ovako:


Bjelimići I - IV........104 učenika
Bjelimići V - VIII......155 učenika
Glavatičevo I - IV.....87 učenika
Glavatičevo V -VIII..200 učenika
Čičevo I - IV...........33 učenika
Din-Do I - IV..........64 učenika
Sitnik I - IV............28 učenika
Grušča I - IV...........67 učenika
Ribari I - IV............57 učenika
UKUPNO..................795 učenika

*******************************
Treba uporediti broj učenika naše škole te 1976/77. i broj stanovnika na školskom području danas. Bjelimići sada imaju 340 stanovnika, Grušča 125, a cijela Župa ima 268 stanovnika. Kad se sve sabere, vidi se da cijelo područje ima 608 stanovnika. (Tačnost podatka je oko 98% s obzirom da dio ljudi zimu provede u Konjicu i Sarajevu, a ljeto na ovim prostorima.)

******************************
******************************

ŠKOLSKI ODBOR (20191/20)

1. Baralija (predsjednik)
2. Zehra Kudra (član)
3. Edin Halilović (član)
4. Dženita Razić (član)
5. član)
6. Mirsad Zalihić (član)

*****************************
*****************************

Sindikalna podružnica:
PREDSJEDNIK: Meho Biber

******************************
******************************

UČENICI GENERACIJE OD 1996. DO DANAS...

*****************************
*****************************
2019/20. = Emina Zalihić 9.
2018/19. = Adnan Šunj 9.
2017/18. = Adna Ćesir 9.
2016/17. = Fatima Podrum 9.
2014/15. = Edi Pripo 9.
2013/14. = niko(zbog devetogodišnje)
2012/13. = Almin Šunj 8.
2011/12. = Eldin Halilović 8.
2010/11. = Amra Tucaković 8.
2009/10. = Amra Trnka 8.
2008/09. = Ibrahim Hebibović 8.
2007/08. = Nermin Tabaković 8.
2006/07. = Muamer Mušinoivć 8.
2005/06. = Irfan Tabaković 8.
2004/05. = Aldin Jazvin 8.
2003/04. = Adis Hebibović 8.
2002/03. = Almin Hebibović 8.
2001/02. = Dženita Hebibović 8.
2000/01. = Amela Karkelja 8.
1999/00. = Šefija Kurtović 8.
1998/99. = Emil Tucaković 8.
1997/98. = Samir Biber 8.
1996/97. = Naza Karkelja 8.
1995/96. = Džemal Bozalija 8.

VIJEĆE RODITELJA:

NAREDNI ZADACI I OBAVEZE:
(do početka školske 2012/13.god.)

Na prvom roditeljskom sastanku roditelje upoznati sa Programom rada Vijeća roditelja. Tom prilikom roditelji svakog odjeljenja odabrat će po jednog roditelja koji će ih predstavljati u Vijeću za ovu školsku godinu.
Nakon odabira roditelja iz svakog odjeljenja, formirat će se novo Vijeće roditelja koje će na prvom sastanku izabrati predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.
Vijeće roditelja bavi se sljedećim pitanjima:
--promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici;
--prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
--podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;
--obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane;
--predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora;
-učešće jednog predstavnika roditelja u Komisiji za izbor učenika generacije;
--učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi;
--razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice;
--poboljšanje uvjeta rada škole;
--druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Predstavnici iz odjeljenja koji su odabrani u
Vijeće roditelja za školsku 2013/2014 godinu:

1.Dženita Razić (roditelj-predsjednik Vijeća)
2.Adnan Mušinović (roditelj)
3.Mirsad Zalihić (roditelj)
4.Ibro Potur(roditelj)
5.Kenan Jazvin, nastavnik)
6.Edin Halilović(nastavnik)
7.Meho Biber(nastavnik)Poruke roditeljima:
•..Ako dijete živi s pravednošću, ono se uči pravdi.
•..Ako dijete živi u toleranciji, ono se uči strpljenju. •..Ako dijete živi s ohrabrenjem, ono se uči povjerenju.
•..Ako dijete živi s pohvalom, ono uči da poštuje.
•..Ako dijete živi sa sramom, ono uči da se osjeća krivim.


************************

ŠKOLSKI KURIKULUM

************************


Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, lični, društveni i tjelesni razvoj učenika.
On obuhvaća, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i nastavnika, pokazuje po čemu je naša škola prepoznatljiva.
Školski kurikulum temelji se na učeničkom nivou znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.
Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.************************

***********************

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
69540

Powered by Blogger.ba