Border ..................................... photo cooltext1340388747_zpsb7f77b85.png ********* O.Š.GLAVATIČEVO

O.Š.GLAVATIČEVO

Ovo je blog novinarske sekcije Osnovne škole"Glavatičevo". Izradu bloga započele su 2008.godine, Aida Pozder i Fatima Kurtović. Upute za rad na blogu: Ismet Pozder

03.12.2020.

ŠKOLSKA 2020/21.godina

Ova školska godina počela je 7.septembra 2020.god. Odlukom Ministarstva, nauke, kulture i sporta HNK zbog korona virusa krenulo se tako šro su časovi skraćeni na 30 minuta, svi su nosili maske, vršena je dezinfekcija ruku i nogu, mjerena temperatura i učenicima i nastavnicima pri ulasku u školu.
Organizaciona šema:
1. prvi, drugi i treći razred kombibacija učitelj Ibro Potur
2. četvrti i peti razred kombinacija učiteljica Agnesa Tucaković
3. šesti razred čisto odjeljenje razrednik Kenan Jazvin
4.sedmi razred čisto odjeljenje, razrednik Meho Biber
5. osmi razred, čisto odjeljenje, razrednik, Zehra Kudra
6. deveti razred, čisto odjeljenje, razrednik Salko Sokolović.
U PŠ Odžaci prvi put od 1975. godine nema viših razreda. Postoji samo drugi razred sa dva učenika, učitelj je Fejzagić Damir-
07.06.2020.

DAN ŠKOLE, 28.maj 2020.god.

Ovo je bio najneobičniji dan škole u historiji Osnovne škole "Glavatičevo" Zbog pandemije izazvane korona virusom nastava je prekinuta u martu 2020.godine. Školska godina nastavljena je kao online nastava. Nastava je izvođena na aplikaciji Viber i platformi eŠkola koju je ponudilo Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta. Proslava Dana škole također je bila online. Za učenika generacije proglašena je Emina Zalihić.. Profesorica muzičke kulture Midheta Sihirlić i nastavnik Ismet Pozder su na aplikaciji Zoom upriličili nekoliko tačaka zajedničkog programa. Učenički list Neretva nije štampan, urađen je samo u formatu PDF.

25.08.2019.

Dan škole 23.maja 2019.god.

Svečano obilježen Dan škole. Iz štampe izišao školski list "Neretva". Voditeljica programa Sanita Bahtijar, učenica 9.razreda. Učenik generacije Adnan Šunj.

27.06.2018.

Dan škole 31.5.2018.godine

Proslavi Dana škole prisustvovao ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Rašid Hadžović te pomoćnica načelnika općine za kulturu Biljana Handžo. Voditeljica programa Sanita Bahtijar, VIII razred. Učenica generacije Adna Ćesir. Izašao Školski list Neretva. Svečano obilježeno 90 godina postojanja Osnovne škole Glavatičevo.

04.06.2018.

Dan škole 2016/17.

Održana je školska priredba. Voditeljica je bila Sanita Bahtijar. Za učenika generacije proglašena he Fatima Podrum. Izašap je školski list Neretva. U mjesecu martu 2017.godine na školskom objektu u Glavatičevu promijenjen je krov. Škola je dobila novi limeni krov, a i veći dio prozora je promijenjen u PVC.

04.06.2018.

Dan škole 2015/16.

Održana je školska priredba. Voditeljica je bila Šejla Bajić. Za učenika generacije proglašen je Semir Jazvin. Ove školeke godine proglašen je i ponos generacije, Amira Jazvin.

24.11.2015.

SLIKE ŠKOLE I GLAVATIČEVA

Slike školske zgrade poslije prekrivanja 2015.godine.

12.06.2014.

Osnovna škola "Glavatičevo"

Border
.................................. photo gifscaronkola_zpsd2ac1f01.gif
12.06.2013.

Dan škole 29.maj 2015.god.

Dana, 29.5.2015. god. obilježen je Dan škole. Tom prilikom održan je prigodan školski program. Voditeljica je bila Dženita Podrum, IX i Šejla Bajić, VIII. Za učenika generacije proglašen je Edi Pripo. Izašao je i školski list "Neretva". Svečanost je upotpunjena i sportskim aktivnostima te dodjelama nagrada najboljim učenicima. Svečanosti, pored ostalih gostiju prisustvovao i pomoćnik ministra za obrazovanje HNK Enes Hasanagić.

25.05.2012.

Dan škole, 30. maj 2014. god.

Dana, 30. maja proslavljen je Dan škole. Svečanost je obilježena školskom priredbom. Voditelji su bili Ajla i Adnan Potur, učenici 8. razreda. Ovom prilikom izašao je i školski list "Neretva"

19.03.2012.

DAN ŠKOLE, 31.maj 2013.god.

Dana, 31.5.2012. god. obilježen je Dan škole. Tom prilikom održan je prigodan školski program. Voditeljica je bila Ajla Macić, VIII. Za učenika generacije proglašen je Almin Šunj. Izašao je i školski list "Neretva". Svečanost je upotpunjena i sportskim aktivnostima te dodjelama nagrada najboljim učenicima. 

07.09.2011.

DAN ŠKOLE, 25.maj 2012.god.

Dana, 25.5.2012. god. obilježen je Dan škole. Tom prilikom održan je prigodan školski program. Voditeljica je bila Aldijana Bajić, VIII. Za učenika generacije proglašen je Eldin Halilović. Izašao je i školski list "Neretva". Svečanost je upotpunilo Lutkarsko pozorište Mostar svojom predstavom za djecu...

07.09.2011.

NOVINARSKO - LITERARNA SEKCIJA, Osnovna škola "Glavatičevo"

USPJESI-POHVALE-NAGRADE

   1.  Nijaz Kurtović, 25.10.1999.god. – Mladi i naslijeđe - 2. mjesto (Veletin, grad hercega Stjepana), Ministarstvo obrazovanja Federacije BiH.

   2.  Nazila Kurtović, 25.10.2000.god. – Mladi i naslijeđe – 1. mjesto (Šantića vila), Ministarstvo obrazovanja Federacije BiH.

   3.  Adnan Pozder, april 2001.god. – Dan 4. korpusa – 1.mjesto, Hercegovačko-neretvanski kanton.
   4.  Adisa Sokolović,, april 1998. god. – Dani konjičkih brigada – 2. mjesto, Općina Konjic.

   5.  Edin Bašalić, april 2003. god. – Dan 4. korpusa – 3. mjesto, Hercegovačko-neretvanski kanton.
   6.Aida Pozder, 17.11.2001. god. - Dani 4. korpusa – 1. mjesto, Hercegovačko-neretvanski kanton
   7.  Anela Bjić, 25.11.2002 god. – Dan državnosti – 2. mjesto, Općina Konjic.

   8.  Mubera Daut, maj 2005.god.- (Moje pravo na obrazovanje), 1. mjesto +(DVD), Hercegovačko-neretvanski kanton.

   9.  Anela Bajić, maj 2005.god. – (Moje pravo na obrazovanje), 1. mjesto +(DVD), Hercegovačko-neretvanski kanton.

   10.  Nihad Trnka, maj 2005.god. – (Rijeke moga djetinjstva), 1. mjesto (DVD), Hercegovačko-neretvanski kanton.

   11  .Fatima Kurtović, 25. novembar 2008. god – Dan državnosti - 2. mjesto, Općina Konjic

   12.  Azemina Bajić, 25.11.2009. god. – (Dan državnosti) – 2. mjesto, Općina Konjic.

   13.  Aldijana Bajić, maj  2011. god. – (Boračko jezero) – 3. mjesto, Općina Konjic .   

  
14.  Merima Tabaković, maj.2011. god.– (Sevdalinka, pjesma koja priča)-Preporod,rad objavljen zajedno sa još 20 radova. Na takmičenju bilo 100 škola iz FBiH

           Upisano:(imena učenika, datum, tema i ko je raspisao konkurs) 

                               ----------  -----------

                                Školska 2010/11.

 1. Aldijana Bajić, osvojeno treće mjesto na literarnom konkursu raspisanom od strane Općine Konjic povodom Dana općine
.

  2. Merima Tabaković, literarni rad objavljen među 20 radova u prigodnoj knjizi Sevdalinka pjesma koja priča (Učestvovalo oko 100 škola sa područja Federacije BiH)

                       Školska 2011/12.

3. Eldin Halilović osvojio treće mjesto na literarnom konkursu raspisanom od strane Općine Konjic povodom Dana općine. (Radove uručio općinski načelnik Emir Bubalo u sali Narodnog univerziteta Konjic.) Naši literarni radovi učestvuju i na Konkursu BH telekoma i Muzeja Alija Izetbegović u Sarajevu, očekujemo uspjeh naših literata...

                     Školska 2012/13

4. Dženita Podrum je (30.4.2013.)osvojila nagradu na dječijem festivalu "Školski teatar,Konjic  2013".  Dženita je recitovala pjesmu
"Bosni",Envera Čolakovića .......

                               Školska 2013/14.godina

5. Nihad Kurtović

je (3.4.2014.) osvojio drugo mjesto na literarnom konkursu koji je raspisala Fondacija "Lijepa riječ" Konjic, a povodom Dana 4.muslimanske brigade. Tema: Na braniku domovine. Nagrada: Diploma i 60 KM.
                      Školska 2015/16. godina

6. NIHAD KURTOVIĆ, dana, 16. juna 2015.god. osvojio prvo mjesto i 100 KM na literarnom konkursu raspisanom povodom Dana općine Konjic.

7. EMIRA JAZVIN, dana, 9. maja 2016.god. osvojio treće mjesto, diplomu  i 50 KM na literarnom konkursu raspisanom od stranae Udruženja branilaca Konjica i Fondacije "Lijepa riječ" Konjic.

                         Školska 2016/17. godina
 
8. Amela Šunj (IX razred), 24.11.2016. na literarnom konkursu raspisanom od strane Općine Konjic u povodu Dana državnosti BiH (Tema: Ja volim moju BiH) osvojila PRVO mjesto (knjigu i novčanu nagradu 50 KM) Čestitamo !!!!

9. Adna Ćesir (VIII razred) u januaru 2017.god. dobila priznanje za literarni rad od strane "Mreže za provedbu mira". Konkurs je bio raspisan povodom 10.12.2016. Dana ljudskih prava. Tema rada bila je: Obojimo svijet bojama mira i ljudskih prava...

10. Almira Hebibović (VII razred) 12.6.2017. na literarnom konkursu povodom Dana općine Konjic osvojila je PRVO MJESTO. Tema: Pogled kroz prozor moje sobe.

                 Školska 2017/18. godina
11. Adna Ćesir (IX razred) 12.6.2018. na literarnom konkursu povodom Dana općine Konjic osvojila je PRVO MJESTO. Tema: Mom gradu za 656.rođendan.

                  Školska 2019/20.godina
12. Emina Zalihić (IX razred) 25.11.2019.god. osvojila PRVO MJESTO na literarnom konkursu raspisanom od strane općine Konjic povodom Dana sržavnosti. Emina je dobila knjigu i novčanu nagradu, a rad je čitan na svečanosti u Kini-sali u Konjicu.
Aldijana Bajić 2011.god.. Eldin Halilović 2012.god Prvo mjesto (Dan općine Konjic), 16.jun 2015.god. Amela Šunj Adna Ćesit-Mreža mira- Povodom Dana ljudskih prava, 10.12.2016.
14.09.2010.

NOVA ŠKOLSKA 2019/20. godina

Nova školska godina počela, 2. septembra 2019.god. U ovoj školskoj godini ni jedan učenik nije upisan u prvi razred na cijelom školskom području.

NEKI POSTOVI AŽURIRANI SU

    PREMA  ŠKOLSKOJ

    2019/20. GODINI.

 

10.01.2010.

Dan škole, 28. maja 2010. god

Proslava Dana škole, 28.maja 2010. godine. Ponovo je bilo lijepo. Družili smo se i veselili. Izašao je i naš list Neretva. Kao i uvijek, objavit ćemo nekoliko stranica lista Neretva na ovom blogu, a i nekoliko fotografija: ŠKOLSKA 2009/10.GODINA Nastava u tekućoj školskoj 2009/10. godini počela je, 7. septembra 2010. god. Scenarij za priredbu sačinio je nastavnik Ismet Pozder. Voditeljica je bila Merima Marić, učenica VII razreda. Svoje učešće na priredbi uzeli su nastavnici: Dženeta Čorbadžić, Meho Biber, Nijaz Kurtović, Damir Fejzagić, Munira Šurković i Sanela Ramić. Iz štampe je izašao školski list "Neretva"

Naš hol Ja i folklorna grupa kolo Gost na proslavi Mido Biber Gosti na svečanosti Kao uvod u proslavu Dana škole su sportska takmičenja Dženita Podrum, gotovo na svim takmičenjima predstavlja našu školu
04.10.2009.

Dan škole, 27. maj 2011. godina

Proslava Dana škole počela je školskom priredbom u holu centralne škole u Glavatičevu. Voditeljice su bile Merima Marić i Emina Granulo, učenice 8. razreeda. Scenarij školeke priredbe sačinio je nastavnik bosanskog jezika Ismet Pozder. Svoje učešće i tačke na priredbi imali su nastavnici: Meho Biber, Sanela Ramić, Dženeta Čorbadžić, Ismet Pozder, Damir Fejzagić i Ibrahim Potur. Gosti na priredbi bili su direktori konjičkih osnovnih škola, predstavnici Općine Konjic, predstavnici Pedagoškog zavoda, predstavnic Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, predsjednik sindikata obrazovanja HNK, Omer Spaho, predstavnic Mjesne zajednice, Glavatičevo, predstavnici Opće bolnice Konjic i predstavnici MUP-a Konjic te roditelji pojedinih učenika i mještani Glavatičeva i Bjelimića. Poslije priredbe druženje je nastavljeno na ribnjaku kod Halila Tucakovića u Lađanici.

25.05.2009.

Dan škole, 29. maj 2009. god..

  U našoj školi proslavljen je Dan škole, 29.maja 2009.god.. Tim povodom izdali smo školski list "Neretva". Pozvati smo stare radnike naše škole (sve one koji su radili duže od jedne godine u našoj školi. osim onih za koje ne znamo gdje se nalaze). Organizovana su školska takmičenja, a bila je i školska priredba. Na priredbi su učestvovali učenici naše škole. Zbog svega toga, bio je ovo poseban dan u našoj školi. Bio je to dan za pamćenje. Nakratko su evocirane uspomene iz davnih 60-ih i 70-ih i kako se tada radilo i življelo. Lijepo je bilo slušati smiren i prijatan razgovor bivših kolega. Neka nam budu zdravi i neka dođu ponovo u našu školu. 

  Spisak prisutnih na proslavi Dana škole 29. maja 2009.god

 1. Marinko Jovanović
 2. Radica Jovanović
 3. Slavko Vujević
 4. Ivanka Vujević
 5. Filip Andrić
 6. Ruža Andrić
 7. Kasim Mušinović
 8. Fatima Mušinović
 9. dr.Salko Špago
 10. Halil Špago
 11. Murat Selimović
 12. Ilko Zelenika
 13. Sadija Špago
 14. Refko Lepara
 15. Velija Malokos
 16. Osman Jelovac
 17. Hatidža Jelovac
 18. Omer Prevljak
 19. Zejna Didik
 20. Mustafa Dženetić
 21. Halil Tinjak
 22. Mirsad Kudra
 23. Salko Tabaković

Možda sam nekoga i izostavio. Ne ljutite se. Oni koji posjećuju ovaj blog, napomenut će mi to....


evo slike iz školske 1928/29. Nelad bilo.... Naši dragi gosti. Ustvari nastavnici koji su nekada(prije rata) radili u ovoj školi. Neki od njih, ustvari, radili su u školskoj zgradi \ Proslava Dana škole, nekada....Prepoznajte se ako to možete..... Meho, Vahida i Sanela na proslavi Dana škole Pred školom u Glavatičevu. Slika sa gostima. Za uspomenu Bivši direktor naše škole Filip Andrić Bivši učitelj Žarko Lozo sa đacima ispred škole u Glavatičevu. Slika za uspomenu Načas je naš hol postao modna pista
06.06.2008.

Ismet Pozder

Nastavnik bosanskoga jezika i književnosti.

07.05.2008.

Edin Halilović

Nastavnik matematike, fizike i informatike

 

07.05.2008.

Meho Biber

Nastavnik biologije i hemije


Stariji postovi

O.Š.GLAVATIČEVO
<< 12/2020 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031NERETVA

Neretva je rijeka duga 225 km, koja svojim najvećim dijelom protiče kroz Bosnu i Hercegovinu (203 km), te manjim dijelom, prije utoka u Jadransko more, kroz Hrvatsku (22 km). Izvire ispod planine Jabuke u BiH. Zajedno sa svojim pritokama čini zasebnu prirodnu cjelinu i jedinstven ekološki sistem u ovom dijelu svijeta. Izvire u planinskim predjelima visoke Hercegovine i većim dijelom svoga toka ima odlike planinske rijeke. Zbog tih odlika na rijeci Neretvi izgrađene su hidrocentrale: Jablanica, Grabovica, Salakovac, Mostar. Pritoke Neretve su: Ljuta, Rama, Drežanjka, Radobolja, Jasenica, Buna, Bregava, Trebižat, Krupa i Trebišnjica.

Na svom putu ka Jadranu Neretva protiče kroz neke od najljepših bosanskohercegovačkih naselja: Ulog, Glavatičevo, Konjic, Jablanicu, Mostar, Čapljinu, Počitelj. Poznata je po svojoj smaragdno-zelenoj boji, čistoj i u svom gornjem toku potpuno pitkoj vodi.U gornjem toku u Neretvu se ulijevaju Vrhovinska rijeka, gornji Krupac (čija je voda jača od same Neretve ljeti), Ljuta, Lađanica, Rakitnica, Trešanica.
Neretva se uliva u Jadransko more u hrvatskom gradu Ploče. Delta Neretve je jedan od rijetkih plodnih krajeva u Dalmaciji.

Iz školskog lista "Naša škola" koji je izašao 1976/77.god.

U znak sjećanja na prošlo vrijeme, prelistali smo školski list „Naša škola“ koji je izašao na polugodištu školske 1976/77. godine. Ovdje prenosimo podatak o broju učenika. List je rađen mašinom za štampanje:

Redakcijski odbor činili su: Krsto Sarić(direktor), Kasim Mušinović, Ilko Zelenika, Stojan Stojanović i Slobodan Savinović.
Broj učenika školske 1976/77.godine izgledao je ovako:


Bjelimići I - IV........104 učenika
Bjelimići V - VIII......155 učenika
Glavatičevo I - IV.....87 učenika
Glavatičevo V -VIII..200 učenika
Čičevo I - IV...........33 učenika
Din-Do I - IV..........64 učenika
Sitnik I - IV............28 učenika
Grušča I - IV...........67 učenika
Ribari I - IV............57 učenika
UKUPNO..................795 učenika

*******************************
Treba uporediti broj učenika naše škole te 1976/77. i broj stanovnika na školskom području danas. Bjelimići sada imaju 340 stanovnika, Grušča 125, a cijela Župa ima 268 stanovnika. Kad se sve sabere, vidi se da cijelo područje ima 608 stanovnika. (Tačnost podatka je oko 98% s obzirom da dio ljudi zimu provede u Konjicu i Sarajevu, a ljeto na ovim prostorima.)

******************************
******************************

ŠKOLSKI ODBOR (20191/20)

1. Baralija (predsjednik)
2. Zehra Kudra (član)
3. Edin Halilović (član)
4. Dženita Razić (član)
5. član)
6. Mirsad Zalihić (član)

*****************************
*****************************

Sindikalna podružnica:
PREDSJEDNIK: Meho Biber

******************************
******************************

UČENICI GENERACIJE OD 1996. DO DANAS...

*****************************
*****************************
2019/20. = Emina Zalihić 9.
2018/19. = Adnan Šunj 9.
2017/18. = Adna Ćesir 9.
2016/17. = Fatima Podrum 9.
2014/15. = Edi Pripo 9.
2013/14. = niko(zbog devetogodišnje)
2012/13. = Almin Šunj 8.
2011/12. = Eldin Halilović 8.
2010/11. = Amra Tucaković 8.
2009/10. = Amra Trnka 8.
2008/09. = Ibrahim Hebibović 8.
2007/08. = Nermin Tabaković 8.
2006/07. = Muamer Mušinoivć 8.
2005/06. = Irfan Tabaković 8.
2004/05. = Aldin Jazvin 8.
2003/04. = Adis Hebibović 8.
2002/03. = Almin Hebibović 8.
2001/02. = Dženita Hebibović 8.
2000/01. = Amela Karkelja 8.
1999/00. = Šefija Kurtović 8.
1998/99. = Emil Tucaković 8.
1997/98. = Samir Biber 8.
1996/97. = Naza Karkelja 8.
1995/96. = Džemal Bozalija 8.

VIJEĆE RODITELJA:

NAREDNI ZADACI I OBAVEZE:
(do početka školske 2012/13.god.)

Na prvom roditeljskom sastanku roditelje upoznati sa Programom rada Vijeća roditelja. Tom prilikom roditelji svakog odjeljenja odabrat će po jednog roditelja koji će ih predstavljati u Vijeću za ovu školsku godinu.
Nakon odabira roditelja iz svakog odjeljenja, formirat će se novo Vijeće roditelja koje će na prvom sastanku izabrati predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.
Vijeće roditelja bavi se sljedećim pitanjima:
--promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici;
--prezentiranje stavova roditelja učenika Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani;
--podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole;
--obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zainteresirane strane o stavovima vijeća kad god to smatra neophodnim ili po zahtjevu Školskog odbora ili druge zainteresirane strane;
--predlaganje predstavnika roditelja za člana Školskog odbora;
-učešće jednog predstavnika roditelja u Komisiji za izbor učenika generacije;
--učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi;
--razvijanje komunikacije i odnosa između učenika, nastavnika, roditelja i zajednice;
--poboljšanje uvjeta rada škole;
--druge aktivnosti koje su od općeg interesa za školu.

Predstavnici iz odjeljenja koji su odabrani u
Vijeće roditelja za školsku 2013/2014 godinu:

1.Dženita Razić (roditelj-predsjednik Vijeća)
2.Adnan Mušinović (roditelj)
3.Mirsad Zalihić (roditelj)
4.Ibro Potur(roditelj)
5.Kenan Jazvin, nastavnik)
6.Edin Halilović(nastavnik)
7.Meho Biber(nastavnik)Poruke roditeljima:
•..Ako dijete živi s pravednošću, ono se uči pravdi.
•..Ako dijete živi u toleranciji, ono se uči strpljenju. •..Ako dijete živi s ohrabrenjem, ono se uči povjerenju.
•..Ako dijete živi s pohvalom, ono uči da poštuje.
•..Ako dijete živi sa sramom, ono uči da se osjeća krivim.


************************

ŠKOLSKI KURIKULUM

************************


Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, lični, društveni i tjelesni razvoj učenika.
On obuhvaća, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i nastavnika, pokazuje po čemu je naša škola prepoznatljiva.
Školski kurikulum temelji se na učeničkom nivou znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.
Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.************************

***********************

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
69305

Powered by Blogger.ba